Värmepumpar i Stockholm sänker energikostnader

Om du vill bibehålla din värmekomfort men ändå få en lägre kostnad för uppvärmning kan du kontakta ett företag som installerar värmepumpar i Stockholm.

Det finns förmodligen ingen som vill gå omkring i sin villa och frysa. Men i tider då kostnaderna för uppvärmning stigit kan det bli en realitet för den som vill spara pengar. Visst går det att ta på sig en varm kofta men det känns inte som den optimala lösningen. Hur ska man då bete sig för att förbättra uppvärmningen?

Det första steget är att säkerställa att tillförd värme inte lämnar bostaden i onödan. Att göra en tilläggsisolering och att sätta in energiglas i fönstren är då att rekommendera. När det är gjort blir det logiskt att se över villans system för uppvärmning.

Kompletterande uppvärmning med värmepumpar i Stockholm

Att i dagens läge värma sin villa med direktverkande el får betraktas som slöseri med pengar och energi. Denna uppvärmning var modern på 1970-talet när el från bland annat kärnkraftverk flödade över och kostnaden för elektricitet var försumbar. Det är elkostnaden inte idag och inte minst de senaste åren har elpriser blivit ett debattämne.

En bra och enkel åtgärd för en enskild villaägare t.ex. i Stockholm är att installera en luftvärmepump. Det finns i princip två sätt att fånga energi till ett hus med en luftvärmepump. Det går att utnyttja den energi som ventileras bort och där frånluften får värma upp inkommande luft. Det andra alternativet innebär att energin i uteluften leds in i värmepumpen som omvandlar energin till varmluft.

Fördelar med värmepumpar i Stockholm

En avgörande fördel är att en luftvärmepump hjälper till att avsevärt sänka kostnaden för uppvärmning. Jämfört med att värma ett hus med direktverkande el kan energibehovet minskas med upp till sjuttiofem procent. En luftvärmepump drivs förvisso med el men om den drar en kWh är det möjligt att få ut cirka fyra kWh som värmeenergi.

För den som värnar om miljön och klimatet är en luftvärmepump ett sätt att bidra. Man minskar helt enkelt behovet av att utnyttja den elektricitet som annars måste genereras från vatten-, vind-, sol- eller kärnkraft. Denna högvärdiga energi ska helst användas för andra ändamål som exempelvis till industrin eller för att ladda våra elbilar. Till detta kommer att luftvärmepumpar bygger på en teknik som är väl beprövad sedan många år.

Dags att installera värmepump? Läs mer information om detta på denna webbplats: varmepumparstockholm.com